fbpx
Nguyên tắc và quy định chung
Website vietnammagic.com (sau đây gọi là “Ảo thuật Việt Nam”) là một website giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ thiết lập bởi Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam Việt Nam, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109615146 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2021.
Khách hàng tham gia giao dịch trên Ảo thuật Việt Nam là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm, Dịch Vụ trên Ảo thuật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
Sản phẩm giao dịch trên Ảo thuật Việt Nam bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).
Bằng việc tham gia giao dịch với Ảo thuật Việt Nam, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vietnammagic.com (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.
Quy trình giao dịch
Khách Hàng thực hiện giao dịch theo các bước sau đây:
 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp và gửi Đơn đặt hàng cùng các thông tin liên quan đến sự kiện (Thời gian, địa điểm tổ chức..) qua Hotline: +84839988966 hoặc email: vnmagic.company@gmail.com
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin xác nhận Đơn đặt hàng và Hợp đồng gửi từ email vnmagic.company@gmail.com trước khi thanh toán theo hợp đồng. Khi Khách Hàng tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng, Hợp đồng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng.
 • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên Ảo thuật Việt Nam.
 • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán – Giao Hàng – Đổi/Trả Hàng trên Ảo thuật Việt Nam.
 • Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Thanh Toán – Giao Hàng – Đổi/Trả Hàng trên Ảo thuật Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên Ảo thuật Việt Nam.
Đảm bảo an toàn giao dịch
Ảo thuật Việt Nam đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính Sách bảo mật và chia sẻ thông tin.
Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Ảo thuật Việt Nam sẽ được bảo mật theo Chính Sách bảo mật và chia sẻ thông tin.
Quyền và trách nhiệm của Ảo thuật Việt Nam
Quyền của Ảo thuật Việt Nam
Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch;
Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Ảo thuật Việt Nam theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Ảo thuật Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Ảo thuật Việt Nam là của Ảo thuật Việt Nam. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Ảo thuật Việt Nam phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Ảo thuật Việt Nam.
Trách nhiệm của Ảo thuật Việt Nam
 • Đăng ký Ảo thuật Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên Ảo thuật Việt Nam;
 • Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Ảo thuật Việt Nam được thực hiện chính xác, đầy đủ.
Quyền và trách nhiệm của khách hàng
Quyền của Khách Hàng
 • Được tự do mua Sản Phẩm trên Ảo thuật Việt Nam theo quy định của Quy Chế này;
 • Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
Trách nhiệm của Khách Hàng
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà Ảo thuật Việt Nam phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
 • Thông báo ngay với Ảo thuật Việt Nam theo hotline cung cấp của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm trên Ảo thuật Việt Nam;
 • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
Điều khoản áp dụng và cam kết
Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Ảo thuật Việt Nam. Ảo thuật Việt Nam có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Ảo thuật Việt Nam. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Ảo thuật Việt Nam.
Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.
Ảo thuật Việt Nam và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
Địa chỉ liên lạc chính thức của Ảo thuật Việt Nam là:
Địa chỉ Văn phòng: Số 26 ngõ 280/3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 083.9988.966
Email: vnmagic.company@gmail.com
083.9988.966
chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon